Oplysning om arrangementer

De enkelte arrangører annoncerer selv deres arrangementer.

Nogle bruger Felsted Borgerforenings INFOskærm, felstedegnen.dk eller nyhedsmail

Se også Kultunaut, kommunens hjemmeside eller annoncer i aviser samt opslag/plakater.