Generalforsamling

Vi gir’ igen ”Ordet til brugerne” og i år kan I glæde jer til at høre repræsentanter fra: 

Koncerter på Damms Gård
Morgensang på Damms Gård
Nørklerne
Rytmebaks

Medborgerhuset Damms Gård
indkalder til
generalforsamling onsdag den 22.3.2023 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle borgere har stemmeret.

Medborgerhuset Damms Gård inviterer til generalforsamling og en hyggelig stund med fællessang 

Medborgerhuset Damms Gård i Felsted er i rivende udvikling med stigende benyttelse af lokalerne og det er tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

(alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg)

Alle borgere har stemmeret.

Generalforsamlingen starter med fællesspisning og satser på, at mange borgere er interesseret i at høre om de spændende aktiviteter der foregår i huset og samtidig har lyst til at mødes omkring et Sønderjysk pølsebord.

Tilmelding til fællesspisning og yderligere oplysninger fås hos

formand Troels Olesen, kirstenogtroels@s32.dk

Dagsorden

for ordinær generalforsamling d. 22.3.2022 kl. 19.00 i Rejsestalden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2022
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2022
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Ordet til brugerne

10. Eventuelt