Generalforsamling

I år sætter vi et nyt vigtigt punkt på dagsordenen:

”Vi gir’ Ordet til brugerne”

Vi starter generalforsamlingen med fællesspisning og satser på, at mange borgere er interesseret i at høre om de spændende aktiviteter der foregår i huset og samtidig har lyst til at mødes omkring tapas-bordet.

Medborgerhuset Damms Gård
indkalder til
generalforsamling onsdag den 2.3.2022 kl. 18.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle borgere har stemmeret.

Vi starter med fælles spisning

Efter generalforsamlingen fortæller forfatter og politiker

Jens Alstrup aktuelt nyt fra krigen i Ukraine

Bestyrelsen

 

Dagsorden

for ordinær generalforsamling d. 2.3.2022 kl. 18.30 i Rejsestalden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2021
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2021
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Ordet til brugerne

10. Eventuelt