Drift og styring

Overordnede retningslinjer fastsættes af kommunen, som også afholder ejendommens driftsudgifter, daglig rengøring og bygningsmæssigt tilsyn.

Bygningsmæssigt tilsyn: Ib Unger Stub, serviceleder. Tlf. 7376 8064 / mail: ius@aabenraa.dk

Driften i øvrigt varetages af foreningen Medborgerhuset ”Damms Gård”.

Foreningens opgave er at søge at opnå gode og inspirerende rammer og vilkår for livet i huset.

Bestyrelsen får hvert år efter aftale et mindre beløb af kommunen til sine opgaver.

Foreninger og andre aktører skaber aktiviteterne, afvikler dem og har ansvaret for dem.

Vedtægter for foreningen finder du her.

Pr. oktober 2021 er bestyrelsen:

NB! Læg gerne forslag og ideer til Damms Gård i RIS&ROS kassen, som hænger ved indgangen.